Lesoteka

3D reciklati

Les je lep

Novice

 • RACE WOOD

  RACE KOGO s 16.6.2017 začne izvajati nov razvojno-raziskovalni projekt - Razvoj inovativne, modularne, prefabricirane lesene stene z izboljšanimi lastnostmi gradbene fizike in razvoj senzorjev in krmilnikov za spremljanje kazalnikov bivanjskega udobja, akronim projekta – »RACE WOOD«. Projekt načrtuje nove rešitve gradnje lesenih objektov s prefabriciranimi, velikostenskimi modularnimi elementi z bistveno izboljšanimi elementi gradbene fizike in pripadajočo senzoriko spremljanja bivalnega ugodja. Uporaba lokalno dosegljivega lesa iz gorskih rastišč in izdelava specialnih 3D izolacijskih panelov iz recikliranih materialov predvideva bistveno izboljšane akustične, termomehanske in statične lastnosti lesene stene ob zagotovljeni ognjeodpornosti nad 90 minut.


  Projekt rešuje ključne izzive gradnje z lesom pri akustičnih in ognjeodpornih lastnostih lesenih stavb pri čemer uporabnik konstantno nadzoruje vse merjene parametre bivalnega ugodja v stavbi. Z uvedbo RRI projekta bo gradnja z lesom postala bolj privlačna za investitorje, saj bo zagotavljala varnejšo, hitrejšo in cenejšo gradnjo, uporabnikom pa nudila nov nivo bivalnega ugodja, ki v dosedanjih lesenih objektih ni bil dosegljiv. Projektiranje, optimiranje in spremljanje proizvoda skozi celotno življensko dobo bomo opravili po najnovejši globalni tehnologiji BIM. Za učinkovitejšo diseminacijo RRI projekta bo BIM orodje omogočalo projektantom neposredno uporabo certificiranih izdelkov RRI projekta na globalni ravni.

  Logotipi za BIM

  Preberi več.....

   
 • Svetovanje na področju BIM (Building Information Modeling) modeliranja

   

  RACE KOGO je bil uspešen pri prijavi na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 "Procesni vavčer 2016/2017" Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.


  Naziv operacije: Svetovanje na področju BIM (Building Information Modeling) modeliranja

  Kratica: BIM Svet

   

  Namen operacije je izboljšati konkurenčnost preko procesnih izboljšav.

   

  Cilji operacije so vzpostavitev integracije različnih tehnologij ter transformacija obstoječih pristopov (razvoja infrastrukture in gradbeništva). Operacija se osredotoča tudi na krepitev in spodbujanje specialnih znanj (kot eden od pogojev za enostavnejše izkoriščanje novih idej in večjo konkurenčnost), ki bodo omogočila vzpostavitev norme popolnoma računalniško definiranega gradbeništva ter zagotovitev, da bodo prednosti in koristi te tehnologije zaznane tudi v širšem okolju in da bo podprt izvoz tehnologij in storitev, ki temeljijo na njih.

   

  Operacija predvideva posredno in/ali neposredno izboljšanje naslednjih poslovnih funkcij:
  - upravljanje in poslovodenje oz. vodenje,
  - splošne funkcije,
  - raziskovalno-razvojne funkcije,
  - investicijske funkcije,
  - nabave,
  - prodaje,
  - tehničnega nadziranja,
  - kadrovske funkcije.

   

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

   

   

   

   

   

   

   
 • Načrtovani razpisi MGRT v 2016

  V letu 2016 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo načrtuje razpisana sredstva v skupni vrednosti 333,5 milijona EUR.


  Predvidena izplačila po področjih:
  Lesarstvo: 4.700.000 EUR skupaj, (4.000.000 EUR EU nepovratna sredstva in 700.000 EUR integrala nepovratna sredstva)
  Podjetništvo in konkurenčnost: 122.049.000 EUR skupaj, (6.949.000 EUR EU nepovratna sredstva in 600.000 EUR integrala nepovratna sredstva in 114.500.000 EUR EU povratna sredstva) Internacionalizacija: 4.599.000 EUR skupaj (3.249.000 EUR EU nepovratna sredstva in 1.350.000 EUR integrala nepovratna sredstva)
  Turizem: 1.975.000 EUR skupaj (1.947.000 EUR EU nepovratna sredstva in 28.000 EUR integrala nepovratna sredstva)
  Regionalni razvoj: 71.138.000 EUR skupaj (11.083.000 EUR EU nepovratna sredstva in
  27.694.000 EUR integrala nepovratna sredstva in 32.361.000 integrala povratna sredstva)
  Socialno podjetništvo: 2.018.000 EUR skupaj (1.718.000 EUR EU nepovratna sredstva in 300.000 EUR integrala nepovratna sredstva).

   

  Več na www.mgrt.si    „Kako do sredstev“ ali na povezavi TUKAJ.

   
 • Strokovna konferenca »Dvig dodane vrednosti slovenskemu lesu« ob predstavitvi rezultatov 10. licitacije vrednega lesa v Sloveniji v Slovenj Gradcu

  Strokovno konferenco smo v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec ter Visoko šolo za tehnologijo polimerov pripravili v Mrežnem podjetniškem inkubatorju v Slovenj Gradcu. Namen konference je bil združiti vse akterje, ki soustvarjajo gozdno-lesno verigo dodanih vrednosti.

  Dogodka se je udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, Jože Prikeržnik, direktor direktorata za lesarstvo na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Miha Marenče, državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove Slovenije.

   

  Sodelujoi konferenca 2 2016 MGRT MKGP MIZK licitacija SG 2016 MGRT Prikernik d konferenca 2016 2 11

   

   
 • 7.9.2015: VABILO

  VABILO na okroglo mizo: »GOZDNO-LESNA PREDELOVALNA VERIGA SLOVENIJE– POVEZANI, NAPREJ!«

   
 • Obisk ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana na RACE KOGO

  Slovenj Gradec, 25.2.2015. V sklopu obiska ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na Koroškem se je minister Židan s svojo ekipo in direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov ga. Ireno Šinko udeležil predstavitve ambicioznega projekta LIGNA za oživitev celotne gozdno-lesne verige na Koroškem. Vladni ekipi so bile predstavljene naravne danosti, posamezni razvojni rezultati razvojnega centra in nevarnosti, ki bi lahko ogrozila organizirano gospodarjenje v državnih gozdovih ob izteku koncesijskih razmerij za gospodarjenje v gozdovih v lasti RS.

  minister Židan 

   
 • Obisk državnega sekretarja Miha Marenča z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na RACE KOGO

  Slovenj Gradec, 12.2.2015. Po zaključku 9. licitacije vrednejših lesnih sortimentov, ki razkriva najdražjo hlodovino na slovenskem smo državnemu sekretarju predstavili ambiciozen cilj za ponovno oživitev lesne industrije na Koroškem. Zaradi trenutno prekinjene gozdno-lesne verige na Koroškem, nepredelan les z nizko dodano vrednostjo izvozimo na druge trge EU, nato pa ta les ponovno uvozimo v obliki polproizvoda ali končnega proizvoda po bistveno višji ceni. Z izvozom nepredelane hlodovine izvažamo tudi veliko delovnih mest, ki bi ostala v regiji ob urejenih predelovalnih verigah. Državnemu sekretarju smo predstavili tudi posamezne razvojne rezultate razvojnega centra vezane na izboljševanje celostne verige »od gozda do hiše«.

   
 • Predstavitev razvojnih rezultatov RACE KOGA na posvetu »Lesni center Dolenjske«

  Kočevje, 17.12.2014. RACE KOGO se je udeležil regijskega posveta »Lesni center Dolenjske«, kjer je predstavil posamezne razvojne rezultate vezane na oživitev lesne industrije na Koroškem. Z predstavitvijo rezultatov in izmenjavo informacij smo pripomogli k lažjemu nastajanju združenega lesnega centra na Dolenjskem.

   
 • Predstavitev Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva in otvoritev obnovljenih prostorov RC IKT

  Kranj, 21. maj 2014. RACE KOGO se je udeležil prve javne predstavitve dosežkov razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, ki so bili ustanovljeni v okviru operacije »Razvojni centri slovenskega gospodarstva – 2010« ter sofinancirani s strani Evropskega regionalnega sklada za razvoj in MGRT.

  http://www.rcikt.com/otvoritev-obnovljenih-prostorov-rc-ikt-predstavitev-razvojnih-centrov-slovenskega-gospodarstva/

   
 • Skupna razvojna konferenca RACE KOGO, RC31 in INTECH-LES

  Bled, 15.-16. maj 2014. Na skupni razvojni konferenci so trije razvojni centri; RACE KOGO, RC31 in INTECH-LES, predstavili svoje dosežke,izmenjali izkušnje ter spregovorili o načrtih v prihodnje.

   

Svetovanje na področju BIM (Building Information Modeling) modeliranja

 

RACE KOGO je bil uspešen pri prijavi na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 "Procesni vavčer 2016/2017" Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.


Naziv operacije: Svetovanje na področju BIM (Building Information Modeling) modeliranja

Kratica: BIM Svet

 

Namen operacije je izboljšati konkurenčnost preko procesnih izboljšav.

 

Cilji operacije so vzpostavitev integracije različnih tehnologij ter transformacija obstoječih pristopov (razvoja infrastrukture in gradbeništva). Operacija se osredotoča tudi na krepitev in spodbujanje specialnih znanj (kot eden od pogojev za enostavnejše izkoriščanje novih idej in večjo konkurenčnost), ki bodo omogočila vzpostavitev norme popolnoma računalniško definiranega gradbeništva ter zagotovitev, da bodo prednosti in koristi te tehnologije zaznane tudi v širšem okolju in da bo podprt izvoz tehnologij in storitev, ki temeljijo na njih.

 

Operacija predvideva posredno in/ali neposredno izboljšanje naslednjih poslovnih funkcij:
- upravljanje in poslovodenje oz. vodenje,
- splošne funkcije,
- raziskovalno-razvojne funkcije,
- investicijske funkcije,
- nabave,
- prodaje,
- tehničnega nadziranja,
- kadrovske funkcije.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 

 

 

 

 

 

DOBRODOŠLI 

Dobrodošli na spletni strani razvojnega centra RACE KOGO.

ESRR Logo
MG
SPIRIT-Slovenija-logotip
GG
Kopur
Gasper 
Duler 
Erico
Finars
IOP
Eutrip
Emsiso
Viptronik
VSTP